DOWNLOAD WHITEPAPER

Hoe investeren in relatiemanagement leidt tot een succesvolle samenwerking tussen gemeenten en het bedrijfsleven

crm whitepaper gemeenten

Vrijwel alle gemeenten willen hun economisch klimaat versterken en ontwikkelen. Ze willen nieuwe bedrijven naar hun gemeente lokken en bestaande bedrijven zo goed mogelijk faciliteren bij hun uitbreidings- of verhuizingsplannen. Omdat ieder bedrijf andere argumenten hanteert bij de keus voor een locatie, is communicatie hierover maatwerk. Dat maatwerk kan niet zonder goed relatiemanagement, met bijbehorend CRM-systeem waarin je alle relevante kenmerken en eerdere communicatie vastlegt. Waar moet je op letten als je hiermee aan de slag gaat en wat levert deze aanpak je op?

Wat je in deze whitepaper gaat ontdekken:

Hoe accountmanagement en zaakgericht werken economisch beleid concretiseert

Hoe je iedereen motiveert om met het CRM te werken

Waarom een goede inrichting van informatiehuishouding belangrijk is

Wat CRM uiteindelijk oplevert

Hoe je een passend CRM systeem selecteert