CRM, Customer Relationship Management: wat is dat?

door | aug 5, 2018 | CRM

CRM is het beheren van klantrelaties. Het biedt de mogelijkheid, voor elk formaat bedrijf, om nieuwe klanten aan te trekken. Maar ook om de klantrelaties goed te onderhouden en de customer service naar een hoger niveau te trekken. CRM is een uitgebreide vorm van relatiebeheer waarmee de relatie op z’n of haar klantreis gevolgd kan worden.

Klantloyaliteit door CRM

Door het gebruik van een CRM systeem kan er sneller op de behoefte van de klant worden ingesprongen. En worden bedrijfsprocessen gestroomlijnd. Het gaat bij CRM om het verzamelen van klantgegevens binnen alle lagen van het bedrijf. Met als doel dat degenen die contact hebben met een klant of relatie, de juiste up-to-date gegevens bij de hand hebben. Hierdoor kan er goed op de wensen van de klant ingespeeld worden en wordt de klantloyaliteit vergroot.

Customer Relationship Management, CRM, wat is dat

En een loyale klant is een goede klant. Daarmee heb je de basis van de CRM filosofie zo ongeveer wel beschreven. Met CRM software wordt op een eenvoudige manier de mogelijkheid geboden klantgegevens te verzamelen. Deze gegevens kunnen vervolgens ingezet worden om bedrijfsprocessen te simplificeren en te stroomlijnen. Een e-maling die met een paar simpele handelingen de deur uitgaat is hier een goed voorbeeld van.

Verkoopkansen met CRM

Als de CRM strategie goed door het hele bedrijf is ingevoerd en gedragen wordt door zowel het management als de mensen op de werkvloer dan kunnen snel de pijnpunten en kansen die er bij klanten liggen naar boven worden gehaald.

Een melding bij de afdeling Customer Care kan een reden zijn voor een account manager om er een telefoontje aan te wagen en te horen of de problemen de onderlinge verstandhoudingen niet hebben verstoord. Het kan zelfs een mooi verkoopmoment zijn als blijkt dat met een paar extra’s alles weer op rolletjes verloopt bij de klant.

Bedrijfprocessen stroomlijnen

Het gaat bij CRM niet alleen om het vergaren van klantgegevens, zoals hierboven aangegeven, maar ook om de bedrijfsprocessen te stroomlijnen. De e-mailing is al als voorbeeld gebruikt maar er is veel meer: eenvoudig uitgebreide overzichten produceren, de mogelijkheid om gedetailleerde selecties te maken of het koppelen van e-mails aan de betreffende klant zodat er niet in aparte systemen gezocht hoeft te worden naar de juiste informatie. Die informatie wordt in overzichtelijke rapporten weergegeven, waardoor de omzet en winststatus snel inzichtelijk is. En dat niet alleen. Ook de klantrelaties, marketingdata en customer support gegevens zijn eenvoudig te bereiken. In Archie CRM zit bijvoorbeeld een systeem, de aandachtsmonitor, dat bijhoudt wat de status is van de communicatie met de diverse klanten.

CRM voor het MKB

Veel ondernemers in het MKB, of dat nu grote of kleine bedrijven zijn, denken bij het horen van CRM aan een allesomvattend systeem dat veel te groot is voor de eigen organisatie. Dat is een begrijpelijke gedachte. Maar gezien de prijs en prestatieverhoudingen van moderne CRM systemen is het tegenwoordig achterhaald.

CRM in de Cloud

De voordelen van een CRM systeem zijn legio. En datgene wat ondernemers vroeger nog wel eens tegenhield (installatie van de software op het eigen netwerk, de backup en het onderhoud van het systeem) zijn niet meer van toepassing als er gekozen wordt voor een CRM cloud oplossing.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Archie CRM voor uw bedrijf? Dan kunt u hier een uitgebreide, op uw bedrijf toegespitste webinar aanvragen. Contact opnemen met Archie via 0299-411800 of per e-mail (archie@archie.nl) kan natuurlijk ook.