Archie CRM en GDPR

door | jun 7, 2018 | Archie Nieuws, CRM

Vrijwel elke organisatie is verplicht te werken volgens de GDPR / AVG wet. Persoonsgegevens in de database dienen te worden geminimaliseerd tot datgene wat nodig is om de organisatie goed te laten functioneren. Dit heeft ook gevolgen voor de persoonsgegevens die in Archie worden opgeslagen. Daarom heeft Archie Europe een tool ontwikkeld, de GDPR Helper. Daarmee zorgt u dat de data in Archie voldoet aan de GDPR / AVG wet.

Archie GDPR Helper

De GDPR Helper helpt om persoonsgegevens in de Archie CRM database GDPR compliant te maken. Op basis van diverse criteria kies je welke organisatie- en persoonsgegevens wel en welke niet bewaard mogen worden. Uiteraard afgestemd op je eigen GDPR Verwerkingsregister. Je hoeft je relatiebestand niet handmatig of via ingewikkelde selectieprocedures aan te passen. Ook biedt de tool de mogelijkheid contactpersonen te laten zien welke gegevens er van hun worden vastgelegd in Archie CRM (recht op inzage).

Personen en organisaties die niet bewaard moeten worden, worden tijdelijk in quarantaine geplaatst. Geautoriseerde Archie gebruikers kunnen deze gegevens in Archie nog raadplegen en eventueel uit quarantaine halen. Of er kan besloten worden ze definitief te verwijderen.

U kunt de GDPR Helper regelmatig draaien om de database op orde te houden. Vervuiling wordt op die manier tegen gegaan.

Archie CRM en GDPR

Archie GDPR workshop

Heeft u de Archie GDPR Helper aangeschaft? Dan kunt u een Archie GDPR workshop volgen. Deze workshop geeft inzicht in de wijze waarop u uw Archie database op orde kunt brengen met behulp van de Archie GDPR Helper. 

Tijdens de workshop komt het volgende aan bod:
• Wat moet er in het Verwerkingsregister staan ten aanzien van de Archie database?
• Hoe krijgt u inzicht in de inrichting van uw eigen Archie database?
• Op welke wijze kunt u de juiste gegevens bewaren in Archie met behulp van de Archie GDPR Helper?

Voor het volgen van een workshop kunt u zich aanmelden bij Herwin Zweers of Diana Zwagerman (0299-411 800 of archie@archie.nl).

Whitepaper Archie CRM en GDPR

Wilt u meer weten over GDPR? Download dan hier de whitepaper. In deze whitepaper komt o.a. aan bod het vastleggen van organisatie- en persoonsgegevens, bewaartermijnen en de verantwoordingsplicht.